Oferujemy w sprzeda?y podr?cznik autorstwa kpt. Tomasza Haftarczyka: 

                    „Manewrowanie jachtem ?aglowym na silniku”.

 

   Jest to pierwsza w Polsce publikacja obejmuj?ca tak szerokie i od podstaw przed-

stawienie zasad skutecznego i bezpiecznego manewrowania nowoczesnym jachtem

przy podej?ciu i odej?ciu od nabrze?a, poruszania si? po marinach, portach i innych

trudnych akwenach.

                                 

   Autor ksi??ki jest kapitanem jachtowym z 30-letnim do?wiadczeniem ?eglarskim, a

ponadto wyk?adowc?, instruktorem i egzaminatorem kandydatów na stopnie ?eglarskie

i motorowodne. W okresie od lipca 2007 do lipca 2008 wybrane zagadnienia tej ksi??ki

zosta?y zaprezentowane w miesi?czniku „Jachting”  w formie artyku?ów, a ca?y cykl

zosta? opatrzony ko?cow? recenzj? kpt. Krzysztofa Baranowskiego, znanego ?eglarza,

publicysty, autora wielu filmów i podr?czników marynistycznych.

   Ksi??ka napisana jest zarówno dla rozpoczynaj?cych nauk? manewrowania oraz dla

tych, którzy chc? uzupe?ni? swoj? wiedz? i do?wiadczenie w tej dziedzinie.

Ksi??ka w twardej ok?adce,170 stron.

Cana ksi??ki wynosi: 44,10 + 10,50 (przesy?ka pocztowa za pobraniem)

                                         +  5,10 (przesy?ka z wp?at? na konto)

 

Zamówienia prosz? sk?ada? na adres: biuro@rumpel.com.pl


Rumpel Yachting
ul. Hłaski 2/4, 54-608 Wrocław
Tel/fax: 71 794 87 03 , kom.: 601 703 720 | Email: biuro@rumpel.com.pl
Realizacja: imagination